Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

1. Polityka prywatności i plików cookies Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://beawareportal.com.pl prowadzonej przez spółkę IB PUBLISHING, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Biała 3/70, 00-895 Warszawa, adres do doręczeń : ul. Stawki 8 lok. U11 , nip:  5272929132, regon 38627149300000, adres poczty elektronicznej : kontakt@beaware.com.pl

2. Definicje Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – spółka IB PUBLISHING, ul. Biała 3/70, 00-895 Warszawa, adres do doręczeń : ul. Stawki 8 lok. U11 , nip:  5272929132, regon 38627149300000
 • Strona internetowa – strona, którą można znaleźć po adresem: https://beawareportal/com.pl/  
 • Użytkownik – każdy, kto przegląda zawartość Strony internetowej.

3. Dane osobowe

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3.2. Na stronie są dostępne formularze, takie jak formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera, dodawanie komentarzy – za ich pomocą użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe.

3.3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby Użytkownik mógł się zapisać do Newslettera. Dane osobowe, które są przekazywane Administratorowi przez Użytkownika za pomocą formularza zapisu do Newslettera, są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.

3.4. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

3.5. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione i gromadzone z należytą starannością.

3.6. Użytkownikowi przysługują prawa do:

-Wglądu do swoich danych osobowych,

– Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

3.7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych:

 • Hostingodawcy (Home.pl) – Twój adres IP i Nazwa Użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane Ivenze, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować.
 • komentarze blogowe
 • dostawcy usługi mailingu.

3.8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Mailerlite, Facebook, Google, dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, lub które gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

4. Pliki cookies

4.1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez teleinformatyczny system Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies wtyczki społecznościowej.

4.2. Pliki cookies są przechowywane przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

4.3. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wtedy mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkownika.

4.4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika w każdej chwili usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, przeznaczone do tego programy lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta.

5. Logi serwera

5.1. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

5.2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5.3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. Inne technologie

6.1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Google Analitycs – pozwala na analizowanie statystyk na stronie, monitorowania ruchu na stronie i odwiedzin. Pozwala na odczytanie, które strony są najczęściej odwiedzane, ile czasu użytkownik spędza na stronie i z jakiego jest  Państwa. Wszystkie dane są anonimowe i pozwalają na lepsze dopasowanie treści do grona odbiorców.
 • Na stronie używane są również wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

7. Newsletter 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, że:

 • Twoje dane podawane w formularzu zapisu do newslettera będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, czyli m. in. wysyłki informacji o artykułach i nowościach, ciekawych promocjach. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. marketingu własnych produktów lub usług oraz ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody i wypisania się w Newslettera lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wypisać się możesz w każdej chwili poprzez kliknięcie linku z możliwością wypisu („wypisuję się”). Po wypisaniu się w newslettera, informacje o Twojej subskrybcji mogą być przechowywane jeszcze przez okres 1 roku w celu konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochron Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości wysyłania do Ciebie newslettera. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w rozumieniu RODO.

8. Kontakt

Użytkownik może kierować zapytania i wątpliwości na adresy mailowe: kontakt@beaware.com.pl